09094133500 (79823) wij@247.today
Telefoonabonnement met ‘gratis’ gsm is koop op afbetaling

Telefoonabonnement met ‘gratis’ gsm is koop op afbetaling

De Hoge Raad heeft vorig jaar beslist dat consumenten die een telefoonabonnement afsluiten waarbij door de provider een ‘gratis’ mobiele telefoon ter beschikking wordt gesteld, beschermd worden door de wettelijke regels met betrekking tot koop op afbetaling en consumentenkrediet. Deze uitspraak is gedaan naar aanleiding van een door de kantonrechter in Delft gestelde prejudiciële vraag aan de Hoge Raad. In die procedure gaat het om een jonge vrouw die in een korte periode meerdere telefoonabonnementen in belwinkels had afgesloten. Daarbij ontving zij telkens een telefoon met een verkoopwaarde van ongeveer € 475. Omdat zij de maandelijkse abonnementskosten niet betaalde, is zij voor de kantonrechter gedaagd. In die procedure beroept zij zich onder meer op de wettelijke regels die consumenten bij koop op afbetaling en bij consumentenkrediet (Wck) beschermen. Het doel van de Wck is het beschermen van kredietnemers tegen mogelijk onoorbare of ondeskundige praktijken van beroeps- of bedrijfsmatige kredietgevers. De functie van het zogenaamde Wck register, waarin alle kredietinstellingen opgenomen zijn die een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben gekregen om consumentenkrediet te verlenen, is overgenomen door de vergunningenregisters van de AFM. De AFM oefent gedragstoezicht uit op de vergunninghouders. Volgens de provider KPN zijn die regels niet van toepassing, omdat met de abonnementskosten alleen wordt betaald voor bellen, sms-en en andere diensten, terwijl het toestel gratis ter beschikking wordt gesteld; er is dus geen sprake van koop of van krediet. De kantonrechter heeft aan de Hoge Raad de vraag voorgelegd of in dit soort gevallen toch sprake is van koop op afbetaling en consumentenkrediet. Deze vraag moet volgens de Hoge Raad niet beantwoord worden op basis...
Top